کودکان مهمترین رکن جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی جامعه در اینده هستند. بدون شک، داشتن یک جامعه سالم، پویا و استوار بدون توجه به نسل آینده و تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی در جامعه امری محال و غیر ممکن است. به همین دلیل، پرداختن به مقوله کودکان و ایجاد واحدی جهت آموزش و ارتقای سطح آگاهی کودکان در سطوح مختلف امری ضروری و حیاتی است. در همین راستا و به منظور ایفای مسئولیت اجتماعی خود، “موسسه کارآفرینی فکربرتر” با ایجاد و راه اندازی “باشگاه کودکان نابغه” با هدف “ارتقای کیفیت زندگی و تربیت نسلی خلاق و کارآفرین در خدمت خانواده های گرانقدر می باشند.

اهداف باشگاه :

ترویج فرهنگ فرزندپروری، اصلاح شیوه ها و الگوهای تربیتی، اصلاح الگوهای رفتاری در خانواده و اجتماع جهت ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد شور و نشاط و استحکام و همبستگی در خانواده های ایرانی.

فعالیت ها و برنامه های باشگاه:

ترویج فرهنگ فرزندپروری، اصلاح شیوه ها و الگوهای تربیتی، اصلاح الگوهای رفتاری در خانواده و اجتماع جهت ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد شور و نشاط و استحکام و همبستگی در خانواده های ایرانی.