در سال ۱۳۹۱ مؤسسه فکربرتر تاسیس و براساس ماموریت ذاتی خود در زمینه توسعه فردی یا لایف کوچینگ فعالیت آموزشی خود را برای افرادی که تمایل داشتند کوچ حرفه‌ای شوند یا مهارت‌های کوچینگ رابیاموزند آغاز کرد.

فلسفه آموزش لایف کوچینگ فکربرتر

اگر می‌خواهید یک کوچ موفق و اثر بخش باشید به غیر از یادگیری کوچینگ، آموختن منش و رفتار به روش کوچ‌ها نیز هم مهم است. آموختن فرایند کوچینگ فراتر از این است که یک سری مفاهیم به همراه ابزار و استراتژی یاد بگیریم. کوچینگ مخلوطی از آموزش، دانش، آگاهی، مهارت، استعداد و احساس است. یک کوچ موثر و ایده‌آل از تجربه‌های خودش کمک می گیرد و به عنوان الگو عمل می‌کند. یک کوچ حرفه ای «به حرفی که میزند عمل می کند».
به همین دلیل، این دوره‌ها طوری طراحی شده است که دانشجویان ابتدا این علم و آگاهی و تکنیک‌ها را روی خودشان پیاده کنند و خود نمونه چیزی باشند که می‌خواهند مراجع خود به‌دست آورد. وقتی این ویژگی‌ها را کسب کردند، در محیط امن آکادمی با دانشجویان هم سطح تمرین کنند و بعد وارد بازار کار شده و با عموم مردم شروع به کار کنند. هنگامی که موضوعی را اول خودشان لمس کردند، سپس راحت تر برای مراجعین خود اجرا می کنند.

آموزش قطره ای در مقایسه با آموزش سنتی

هر کدام از شما که در محیط آموزشی سنتی حاضر بوده‌اید، می دانید که فقط حدود بیست درصد از آنچه که آموزش دیده‌ایم را به یاد می آوریم و زمان خیلی کمی برای فکر و درک کردن مطالب داشتیم. عقیده ما این است که زمان برای فکر و درک مطلب مهم است. چون بدون آن آموزش در سطح می ماند و بصورت عمیق در ذهن جایگزین نمی شود و شانس اینکه در ذهن ما هم بماند کمرنگ می شود. بر این اساس، روش آموزش ما مانند آموزش کوچینگ در طول زمان است و مطالب آموخته شده قطره قطره در ذهن عمیقتر و ماندگارتر می شوند.
این روند، آموزش تئوری و تمرین عملی را کنار هم گذاشته و زمان زیادی برای فکر و درک مطلب فراهم کرده است. ما با این هدف کلاس ها را در طول هفته پخش کرده ایم و هر دوره بطور معمول یک یا دو کلاس در هفته در طول سال دارد. این روش آموزشی با دوره هایی که در طی زمانی محدود محتوای آموزشی زیاد و فشرده ای را ارائه می کنند، کاملا متفاوت است.